COVID-19 Besmettingsbronnen

Invisor en John Stohr laten in deze animatie de verschuiving van besmettingsbronnen zien vanaf eind augustus tot 19 november. Het effect van de maatregelen van de overheid wordt inzichtelijk gemaakt met behulp van de cijfers van het RIVM en de GGD’s.

De animatie laat de verschuiving van besmettingsbronnen zien vanaf eind augustus, opgedeeld in vijf blokken van besmettingshaarden.
Thuis, de draaischijf van de besmettingen; daar wordt de besmetting van buiten binnengebracht, maar vanuit de thuissituatie ook weer naar buiten gedistribueerd.
Twee sociale blokken (Vrijetijdsactiviteiten en Familie/vrienden, onze sociale activiteiten waar we zelf voor kunnen kiezen).
Twee functionele blokken (Werk en Zorg/onderwijs, de noodzakelijke activiteiten om de samenleving te laten draaien).

Per week wordt het aandeel van deze bronnen in de besmettingen weergegeven, waarbij de grootte gerelateerd is aan het percentage. Tevens geven we aan waar die week zit in de ontwikkeling van de besmettingsgolf.

Hieronder vindt u de video.

COVID-19 Dashboard

De gemeentelijke verschillen van een aantal Covid-19 effecten maakt Invisor inzichtelijk met het Covid-19 Effecten dashboard. In dit dashboard is de diversiteit van mogelijke maatschappelijke en economische effecten van Covid-19 te zien, op basis van data analyses en inzichten. We gebruiken daarbij de duidelijke verschillen in (samenhangende) kenmerken van bedrijvigheid en bevolking in de gemeenten en buurten die op hun beurt weer verschillend doorwerken naar Covid-19.

Op het tweede tabblad vindt u de openbare data van het RIVM, hierop ziet u de ontwikkeling van de cijfers voor elke gemeente ten opzichte van geheel Nederland.

Het dashboard vindt u hier

In samenwerking met John Stohr.

Gastcollege op de HAN

Elk semester verzorgt Invisor KvRA een workshop voor studenten van het Civil Society Lab van de Hogeschool Arnhem Nijmegen.

Daarnaast biedt Invisor KvRA ondersteuning van de CSL studenten voor de toepassing van data-analyse om beter grip te krijgen op hun maatschappelijke vraagstukken, waaraan in groepsverband wordt gewerkt.

Gezamenlijk wordt eerst een conceptueel model gemaakt. Dit wordt dan voorzien van data en geanalyseerd.

Via youtube kunt u het gehele college van Eric Hol bekijken:

 

Website update

We hebben onze website vernieuwd, zo is de voorpagina behoorlijk veranderd, maar toch vertrouwd gebleven.

Naast de website zijn wij ook actief op LinkedIn, midden onder deze blog berichten vindt u onze social media iconen.