COVID-19 Dashboard

De gemeentelijke verschillen van een aantal Covid-19 effecten maakt Invisor inzichtelijk met het Covid-19 Effecten dashboard. In dit dashboard is de diversiteit van mogelijke maatschappelijke en economische effecten van Covid-19 te zien, op basis van data analyses en inzichten. We gebruiken daarbij de duidelijke verschillen in (samenhangende) kenmerken van bedrijvigheid en bevolking in de gemeenten en buurten die op hun beurt weer verschillend doorwerken naar Covid-19.

Op het tweede tabblad vindt u de openbare data van het RIVM, hierop ziet u de ontwikkeling van de cijfers voor elke gemeente ten opzichte van geheel Nederland.

Het dashboard vindt u hier

In samenwerking met John Stohr.

Taxonomie Nederlandse Gemeenten

Invisor is de maker van het Taxonomie Nederlandse Gemeenten systeem.

De Taxonomie Nederlandse Gemeenten is een door Invisor ontwikkeld systeem waarbij gemeenten samen groepen vormen op grond van hun eigen specifieke bedrijfsstructuur.

Het is het eerste geïntegreerde ruimtelijke model waarmee ruimtelijke processen kwantitatief beschreven worden en waarmee dus inzicht kan worden gekregen hoe de ruimtelijke omgeving zich vormt en plooit. De processen die leiden van economie naar leefbaarheid zijn hierin opgenomen.Het effect van ingrepen in de ruimtelijke omgeving kan met de Taxonomie beter begrepen worden, en hiermee kan worden bepaald in hoeverre die maatregelen ook effectief zijn om het beoogde doel te verwezenlijken.