Attractiviteit

Geplaatst Een reactie plaatsenGeplaatst in Attractiviteit, Taxonomie

 

Weer een belangrijke schakel aan de “Taxonomie van de Nederlandse Gemeenten”, toegevoegd. We hebben mobiliteit van wonen en werken kunnen ontrafelen. Het vormt de belangrijke verbinding tussen economie en demografie. Enerzijds hebben we de push- en pull factoren in beeld gebracht die samen de “attractiviteit” vormen. Bijgaand plaatje geeft de “attractiviteit wonen” voor 2016 weer voor COROP regio Achterhoek. Daar zie je dat attractiviteit met een aantal omliggende regio’s negatief is. Ook zie je in het noorden de leegloop van AZC’s in noord-Drenthe en oost-Groningen. Als resultaat van deze analyses hebben we een sterk functioneel verband gevonden die de attractiviteit wonen verklaart, onder meer uit werk, afstand tussen regio’s en sociaal economische structuur. Interessant omdat hier de sleutel zit om regie te kunnen voeren op migratiepatronen tussen regio’s.

 

 

Taxonomie Nederlandse Gemeenten

Geplaatst Een reactie plaatsenGeplaatst in Taxonomie

Invisor is de maker van het Taxonomie Nederlandse Gemeenten systeem.

De Taxonomie Nederlandse Gemeenten is een door Invisor ontwikkeld systeem waarbij gemeenten samen groepen vormen op grond van hun eigen specifieke bedrijfsstructuur.

Het is het eerste geïntegreerde ruimtelijke model waarmee ruimtelijke processen kwantitatief beschreven worden en waarmee dus inzicht kan worden gekregen hoe de ruimtelijke omgeving zich vormt en plooit. De processen die leiden van economie naar leefbaarheid zijn hierin opgenomen.Het effect van ingrepen in de ruimtelijke omgeving kan met de Taxonomie beter begrepen worden, en hiermee kan worden bepaald in hoeverre die maatregelen ook effectief zijn om het beoogde doel te verwezenlijken.