In de media

Opinie: Model vergoeding waardedaling kan beter
Invisor model ter sprake in het Dagblad van het Noorden.
de Kam, G. (2020, 20 juni)
Dagblad van het Noorden

Tour door de regio
Wij gingen op tour door de regio met beleidsmakers, bekijk het item van RTV Oost in Overijssel vandaag van 8 oktober.
Overijssel Vandaag, vanaf 3:50

Bevolkingskrimp
Invisor houdt zich al een tijd bezig met het analyseren van bevolkingskrimp. Recent met de Krimpmonitor (Link) maar ook in het verleden, hieronder de referenties.
Ruesink, J. (2012, 4 januari). Krimp raakt Twentse gemeenten nu al hard. TC Tubantia, p.8.
Talens, H. (2013, 24 april). Nog lang geen spookdorp, maar ook in Overdinkel dreigt krimp. TC Tubantia, p.1, 6-7.
Ruesink, J. (2014, 30 mei). Krimp nog beperkt, maar meer ouderen. TC Tubantia, p.6-7.

Aardbevingen schade Groningen
Invisor had een aandeel in de uitkomst van het hoger beroep tussen de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) en Stichting Waardevermindering door Aardbevingen Groningen (WAG).

Uit het arrest bij 8.44.4:
“Het hof acht deze visie van Invisor overtuigend. Indien de grote investeringen in de economische en sociale structuur van de regio al enig positief effect zullen hebben op de waarde van de woningen in de regio, is naar het oordeel van het hof niet voldoende aannemelijk dat dit effect binnen enkele jaren al zal intreden.”
Zie voor de passage of het volledige arrest: Link naar Rechtspraak.nl

Gemeentehuis Almelo
In het verband van de Stichting Projectbureau Hergebruik Gebouwen hebben we ons sterk gemaakt om het gemeentehuis van Almelo te behouden. Dit leidde tot een artikel in TC Tubantia.
Lubbers, K. (2014, 4 februari). Vechten voor een gebouw. TC Tubantia, p.10.

Geopark Twente
Hier knopen we lokaal erfgoed aaneen en willen we de regio als openluchtmuseum op de kaart zetten.
Ruesink, J. (2012, 18 februari). Geotoerisme moet Twente op de kaart zetten. TC Tubantia, p.8.