Woningmarkt

Invisor monitoort de Nederlandse woningmarkt. Diverse data met betrekking tot de woningmarkt wordt verzameld en bewerkt. Dit resulteert in deze woningmarkt monitor, een interactief dashboard dat u online kunt raadplegen.
Het dashboard bevat verschillende indicatoren, te bereiken via de koppen:

Home: De start pagina met film van de ontwikkeling van de beschikbare voorraad.
Theoretische Verkooptijd: De tijd in jaren totdat de te koop staande woningen theoretisch verkocht zullen zijn.
Beschikbare Voorraad: De verhouding tussen de te koop staande woningen en de hele voorraad koopwoningen.
Omloopsnelheid: De verhouding tussen de verkochte woningen en de hele voorraad koopwoningen.
Vraagprijs (p. m2): De ontwikkeling van het lopend gemiddelde van de vraagprijs per m2 van koopwoningen over een jaar genomen.
Vraagprijs Vergelijker: Hier kunt u de ontwikkeling van de vraagprijs per m2 van twee gemeenten met elkaar vergelijken.

U vindt het dashboard hieronder. (het laden kan even duren)

Men ziet op het dashboard oa. een film van de ontwikkeling van de beschikbare voorrraad koopwoningen vanaf begin 2014 tot januari 2020. Er is goed te zien dat we naarmate de tijd verstrijkt van een hoge voorraad (paars) naar een situatie van krapte (rood) zijn gegaan. Gemiddeld genomen was de beschikbare voorraad begin 2014 6,2%, inmiddels is deze gezakt tot slechts 1,2%. In stedelijk gebied is de krapte nog wat sterker dan in de meer rurale omgeving, echter is hier de voorraad ook erg laag.

Theoretische verkooptijden liggen rond de 3 maanden (over heel Nederland) en beweegt zich al een aantal kwartalen daar wat omheen. De omloopsnelheid schommelt op een dergelijke wijze rond de 5,4%. Woningen gaan snel van hand tot hand maar de curven lijken zich wel te stabiliseren.

De groei van de vraagprijs per m2 is positief, de woningschaarste drijft de prijs omhoog maar ook hier lijkt het over het punt van toename van groei heen te zijn.

Bij de grootste stijgers en dalers vinden we veel gemeenten van de waddeneilanden. Hier is de markt klein, zijn er weinig mutaties, door de geringe aantallen kunnen kleine verschillen percentueel groot uitpakken.