Visie

Hoe doen we dit? Door informatie te ontsluiten met behulp van (Big) data en deze data door toepassing via slimme algoritmen te vertalen.

Nederland heeft een enorme rijkdom aan ruimtelijke data, die meestal wordt opgesomd en weergegeven in monitors, barometers en andere kaartenbakken. Dat ziet er aantrekkelijk uit maar je doet er weinig anders mee dan een “foto” van een toestand te bekijken. Wat je écht wilt zien is de “film”: niet alleen hoe een omgeving in een toestand terecht is gekomen maar vooral hoe je er weer uit komt, met name als je als gemeente of buurt laag in die lijstjes scoort.

Invisor kijkt met een soort VR/AR bril naar de data: ruimtelijke processen doorgronden, dat is de kern van ons werk. Iedereen kan in de keuken meekijken omdat Invisor haar kennis gewoon in het publieke domein deelt.

Invisor gebruikt een combinatie van statistische kennis en vaardigheid en creativiteit om ruimtelijke vraagstukken te vertalen naar data-vraagstukken. Daartoe zijn geëigende algoritmen ontwikkeld. De “machinetaal” wordt terugvertaald naar ruimtelijke oplossingen. Presentatie van deze oplossingen worden op een innovatieve wijze met opdrachtgevers gedeeld.

Bestaande modellen zijn statisch en weinig transparant: ze kunnen niet wat Invisor beoogt. Daarom heeft Invisor er voor gekozen eigen modellen en algoritmen te ontwikkelen. De creatieve inslag resulteert in een veelheid van nieuwe tools op het gebied ruimtelijke modellering. De tools worden door Invisor met partners gedeeld. Zo zijn via “comaking” recent twee nieuwe woningmarktmodellen, een zorg/wonen behoefte model en een overkoepelend ruimtelijk model om regio’s effectief mee door te lichten ontstaan.

Invisor werkt met dynamische modellen om niet telkens weer een nieuwe (soms dure) statische analyse te hoeven maken. Indien gewenst helpt Invisor haar opdrachtgevers om zelf prognoses bij te stellen en de veranderingen te interpreteren aan de hand van verzamelde gegevens. Geleidelijke bijsturing is immers veel kosten efficiënter en eenvoudiger dan na een aantal jaren gedwongen te worden om rigoureus in te grijpen.