Publicaties

Waardedaling door aardbevingen in Groningen.
Eigen publicatie, februari 2021.
Auteurs: George de Kam en Eric Hol

(pdf download)

Soelaas voor starters als smeerolie voor de hele bouwsector.
In: Blog via Platform 31, augustus 2020.
Link naar het item.

Meer data-kennis nodig bij ruimtelijke vraagstukken.
In: Smart society dossier (Platform31), december 2019.
(pdf download, via Platform31)
Hier vindt u het Smart society dossier via Platform 31

Krimp: in de kern een economisch verschijnsel, dus ook economische regie.
In: Ruimte & Maatschappij, maart 2019.
(pdf download)

In oude volksbuurten komen nieuw en oud langzaam bijelkaar.
(Het buurtonderzoek in Utrecht van Invisor is gebruikt voor dit artikel.)
In: Trouw, Gidi Pols en Petra Vissers, 11 mei 2019.
Lees hier het artikel (online via www.trouw.nl)

Gelijk speelveld.
Het belang van buurtonderzoeken door bewoners.
In: Ruimte en Wonen, 18 februari 2019.
Lees hier het artikel (online via www.ruimteenwonen.nl)
Of als pdf download

Hoe buurten functioneren (Handleiding voor visievorming buurtontwikkeling voor beleidsmakers)
Eigen uitgave, juli 2018.
Lees hier het document
Er is ook een video over de buurtdynamiek beschikbaar:

In de Randstad loopt het vast.
In: Ruimte en Wonen, 15 maart 2018.
Lees hier het artikel

De Taxonomie van de Nederlandse Gemeenten.
In: Ruimte en Wonen, 19 juni 2017.
Lees hier het artikel

Meer flexibiliteit op woningmarkt is noodzaak.
In: Tijdschrift voor de Volkshuisvesting, november 2015.
Lees hier het artikel