Publicaties

Hoe buurten functioneren (Handleiding voor visievorming buurtontwikkeling voor beleidsmakers)
Eigen uitgave, juli 2018.
Lees hier het document
Er is ook een video over de buurtdynamiek beschikbaar:

In de Randstad loopt het vast.
In: Ruimte en Wonen, 15 maart 2018.
Lees hier het artikel

De Taxonomie van de Nederlandse Gemeenten.
In: Ruimte en Wonen, 19 juni 2017.
Lees hier het artikel

Meer flexibiliteit op woningmarkt is noodzaak.
In: Tijdschrift voor de Volkshuisvesting, november 2015.
Lees hier het artikel