Armoede

De economie groeit, echter de groep met lage inkomens ook.

Het gaat weer beter met de economie, echter wanneer we het Armoede dashboard bekijken, zien we dat juist ook de groep met de lage inkomens toeneemt.
De groep die tot 101% van het sociaal minimum als inkomen heeft, is tussen 2014 en 2016 bijna in heel Nederland gegroeid. De gemiddelde toename komt uit op 13%, slechts in enkele gemeenten daalt deze groep (blauw van kleur)
Het speelt in stedelijk gebied, maar ook in Zuid-Limburg en veel gemeenten uit de Noordelijke provincies.
Naast minder te besteden te hebben, zorgt armoede ook voor toenemende gezondheidsrisico’s (https://www.nrc.nl/nieuws/2018/06/14/als-het-geldgebrek-je-niet-nekt-dan-wel-de-stress-a1606609) Belangrijk dus om precies uit te zoeken wat de tweedeling veroorzaakt tussen de groep die profiteert van de goede economische vooruitzichten en de groep die daar juist slechter van lijkt te worden. De kloof tussen rijk en arm lijkt steeds wijder te worden.

Via de link kunt u zelf het dashboard bekijken en de weer te geven eigenschap kiezen.

Zie ook ons dashboard: Armoede Dashboard

Taxonomie Nederlandse Gemeenten

Invisor is de maker van het Taxonomie Nederlandse Gemeenten systeem.

De Taxonomie Nederlandse Gemeenten is een door Invisor ontwikkeld systeem waarbij gemeenten samen groepen vormen op grond van hun eigen specifieke bedrijfsstructuur.

Het is het eerste geïntegreerde ruimtelijke model waarmee ruimtelijke processen kwantitatief beschreven worden en waarmee dus inzicht kan worden gekregen hoe de ruimtelijke omgeving zich vormt en plooit. De processen die leiden van economie naar leefbaarheid zijn hierin opgenomen.Het effect van ingrepen in de ruimtelijke omgeving kan met de Taxonomie beter begrepen worden, en hiermee kan worden bepaald in hoeverre die maatregelen ook effectief zijn om het beoogde doel te verwezenlijken.