Loppersum Wout Sorgdrager

Invisormodel

Waardedaling woningen aardbevingsgebied

Onze diensten

De Taxonomie van Nederlandse Gemeenten

Bedrijfsstructuur als gemeente DNA

Onze diensten

Krimp problematiek

Bekijk het dashboard bij de Data Visualisaties

Onze diensten

Buurtverbanden

Lees de publicatie: "Hoe buurten functioneren"

Onze diensten

Woningmarkt Analyse

Analyse en aanpak voor optimaal functioneren van de woningmarkt

Onze diensten

Onze diensten

Omgevingsanalyse

Wij zetten onze deskundigheid en data in om te ondersteunen in het maken van een omgevingsvisie of om andere ruimtelijke vraagstukken te kunnen beantwoorden.

Woningmarkt onderzoek

Wij analyseren voor u de relevante markt en bieden advies op maat voor uw regio. Met betrekking tot beschikbaarheid en prijs maar ook doorstroming en onderscheid in woningtypen brengen wij in kaart. Tevens monitoren wij de markt.

Buurt onderzoek

Buurten vergen een eigen aanpak in de analyse. Op dit schaalniveau gebruiken wij ook data om tot inzicht en deskundig advies te komen.

Woningmarkt Nederland

Invisor kenniscentrum voor ruimtelijke analyse monitoort de woningmarkt in Nederland,

Van elke Nederlandse gemeente verzamelen wij de benodigde data.

Minstens elk kwartaal updaten wij onze cijfers en komen deze voor iedereen online in te zien via de website.

Onze monitor vindt u via de knop: