Krimp

Het Krimp dashboard.

Dit dashboard is een aanzet om inzicht te verkrijgen in de processen die leiden tot demografische krimp.

Via de tabbladen van het dashboard hieronder komt u tot de visualisaties en de verdere bijbehorende uitleg.

(het laden kan even duren)