Taxonomie

Invisor is de maker van het Taxonomie Nederlandse Gemeenten systeem.

De Taxonomie Nederlandse Gemeenten is een door Invisor ontwikkeld systeem waarbij gemeenten samen groepen vormen op grond van hun eigen specifieke bedrijfsstructuur.

Het is het eerste geïntegreerde ruimtelijke model waarmee ruimtelijke processen kwantitatief beschreven worden en waarmee dus inzicht kan worden gekregen hoe de ruimtelijke omgeving zich vormt en plooit. De processen die leiden van economie naar leefbaarheid zijn hierin opgenomen.Het effect van ingrepen in de ruimtelijke omgeving kan met de Taxonomie beter begrepen worden, en hiermee kan worden bepaald in hoeverre die maatregelen ook effectief zijn om het beoogde doel te verwezenlijken.