Het begint bij de buurt

“Het begint bij de buurt”, buurtraadpleging Utrecht noordwest.

De wijkraad noordwest in Utrecht is bezorgd over de effecten van de groei van inwoners in Utrecht, bijvoorbeeld op de leefbaarheid, sociale samenhang en verkeersafwikkeling in de buurten. Er is een wijkraadpleging georganiseerd onder de bewoners, de analyse hiervan is gedaan door Invisor en John Stohr. Data-analyse en enquĂȘtering van de bewoners zijn gecombineerd om na dialoog tot een visie op de toekomst te komen.
Alle 13 buurten van het onderzoeksgebied zijn zodoende geanalyseerd. Er komen een aantal “generieke” aandachtspunten naar voren die voor alle buurten gelden, anderzijds heeft elke buurt een specifieke identiteit. Maatwerk per buurt is dus van belang om tot ontwikkeling van de buurt te komen.