Ontwikkelings perspectief Hengelo

Invisor heeft onder het samenwerkingsverband Tellers&Benoemers haar bijdrage geleverd aan het onderzoek in het kader van de woningbouw in de gebieden Hart van Zuid en Hart van de Stad in de gemeente Hengelo. De gemeente heeft een forse binnenstedelijke opgave om een aantrekkelijke binnenstad en levendig stadsdeel te realiseren. Sociaal economisch zijn de meer stedelijke groepen vertegenwoordigd in Hengelo, maar dominant zijn de buurten met een volkskarakter en sterke sociale cohesie. Men wil graag de Urban creators huisvesten en met kennis instellingen als de UT en Saxion in de buurt maar ook werkgevers als Thales, kan deze groep in de toekomst door actieve sturing aangetrokken worden. Tellers&Benoemers hebben hierin de gemeente van advies voorzien. Hierbij is zowel de ambitie als het huidige karakter van de gemeente in acht genomen, zodoende kan de stad ook over de lange termijn duurzaam versterken.