Armoede

De economie groeit, echter de groep met lage inkomens ook. Het gaat weer beter met de economie, echter wanneer we het Armoede dashboard bekijken, zien we dat juist ook de groep met de lage inkomens toeneemt. De groep die tot 101% van het sociaal minimum als inkomen heeft, is tussen 2014 en 2016 bijna in heel Nederland gegroeid. De gemiddelde toename komt uit op 13%, slechts in enkele gemeenten daalt deze groep (blauw van kleur) […]

Taxonomie Nederlandse Gemeenten

Invisor is de maker van het Taxonomie Nederlandse Gemeenten systeem. De Taxonomie Nederlandse Gemeenten is een door Invisor ontwikkeld systeem waarbij gemeenten samen groepen vormen op grond van hun eigen specifieke bedrijfsstructuur. Het is het eerste ge├»ntegreerde ruimtelijke model waarmee ruimtelijke processen kwantitatief beschreven worden en waarmee dus inzicht kan worden gekregen hoe de ruimtelijke omgeving zich vormt en plooit. De processen die leiden van economie naar leefbaarheid zijn hierin opgenomen.Het effect van ingrepen in […]