Invisor

Invisor berekent en voorspelt de wereld van de ruimtelijke omgeving (wonen, werken, recreëren en opleiding). Invisor gebruikt hiertoe een in eigen beheer ontwikkelde uniek dynamisch model, waarbij de ruimtelijke omgeving als systeem wordt benaderd. Op deze wijze kan Invisor haar opdrachtgevers adequaat en actueel adviseren over kansen en behoeften in de toekomst.