Invisormodel gebruikt voor berekening waardevermindering woningen in aardbevingsgebied

Geplaatst Een reactie plaatsenGeplaatst in Uncategorized

Invisor Kenniscentrum voor ruimtelijke analyse heeft, in opdracht van de Stichting Waardevermindering door Aardbevingen Groningen (WAG) en woningbouwcorporatie Woongroep Mareland een belangrijk aandeel geleverd in de ontwikkeling van de modellen waarmee de waardedaling van woningen in het aardbevingsgebied van Groningen is berekend. Aan alle belangrijke aspecten in dit complexe vraagstuk is daarbij zorgvuldig aandacht besteed, met als doel om het koop- en verkoopgedrag van woningen in het aardbevingsgebied zo goed mogelijk te simuleren en daarbij […]

Attractiviteit

Geplaatst Een reactie plaatsenGeplaatst in Attractiviteit, Taxonomie

  Weer een belangrijke schakel aan de “Taxonomie van de Nederlandse Gemeenten”, toegevoegd. We hebben mobiliteit van wonen en werken kunnen ontrafelen. Het vormt de belangrijke verbinding tussen economie en demografie. Enerzijds hebben we de push- en pull factoren in beeld gebracht die samen de “attractiviteit” vormen. Bijgaand plaatje geeft de “attractiviteit wonen” voor 2016 weer voor COROP regio Achterhoek. Daar zie je dat attractiviteit met een aantal omliggende regio’s negatief is. Ook zie je […]

Armoede

Geplaatst Een reactie plaatsenGeplaatst in Armoede, Inkomen, Welzijn

De economie groeit, echter de groep met lage inkomens ook. Het gaat weer beter met de economie, echter wanneer we het Armoede dashboard bekijken, zien we dat juist ook de groep met de lage inkomens toeneemt. De groep die tot 101% van het sociaal minimum als inkomen heeft, is tussen 2014 en 2016 bijna in heel Nederland gegroeid. De gemiddelde toename komt uit op 13%, slechts in enkele gemeenten daalt deze groep (blauw van kleur) […]

Taxonomie Nederlandse Gemeenten

Geplaatst Een reactie plaatsenGeplaatst in Taxonomie

Invisor is de maker van het Taxonomie Nederlandse Gemeenten systeem. De Taxonomie Nederlandse Gemeenten is een door Invisor ontwikkeld systeem waarbij gemeenten samen groepen vormen op grond van hun eigen specifieke bedrijfsstructuur. Het is het eerste geïntegreerde ruimtelijke model waarmee ruimtelijke processen kwantitatief beschreven worden en waarmee dus inzicht kan worden gekregen hoe de ruimtelijke omgeving zich vormt en plooit. De processen die leiden van economie naar leefbaarheid zijn hierin opgenomen.Het effect van ingrepen in […]